CURRICULUM VITAE

Zus van Zand werkt samen met beeldentuinen zoals Galerie Beeldschoon in De Pol.
Op een aantal plekken staat ook werk van haar in bruikleen zoals in Tuinen Mien Ruys en de tuin van The Fellowship of Acoustics.